تحلیل مسئولیت کیفری ناشی از تصرف در مال لقطه

مسعود بسامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2022.51907.2106

چکیده
  قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابنده لقطه (مال گم شده) اجازه تصرف و تملک آن را داده است. لیکن سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه شخص یابنده لقطه برخلاف مقررات قانونی نسبت به تصرف و تصاحب لقطه اقدام نماید آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب می شود. در پاسخ به سوال مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تصرف خلاف قانون ...  بیشتر

تحلیل وضعیت مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگردرحقوق کیفری ایران

مسعود بسامی

دوره 9، شماره 33 ، دی 1399، ، صفحه 81-102

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2020.41314.1897

چکیده
  یکی از کیفیات مشددۀ مجازات، تعدد جرم است که به دو نوع واقعی و اعتباری تقسیم می شود.حقوقدانان غالباً در تعدد واقعی جرم معتقد به تشدید مجازات بزهکار هستند. در حالی که چنین دیدگاهی معمولاً راجع به تعدداعتباری وجود ندارد. درخصوص مصادیق تعدد واقعی واعتباری اختلاف نظر وجود دارد.یکی ازموارد اختلافی حالتی است که مجرم درطی مسیر ارتکاب جرمی ...  بیشتر

تحلیل تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران

مسعود بسامی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1398، ، صفحه 69-100

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2019.37228.1794

چکیده
  حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست.اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتأسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد ...  بیشتر