دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری

محمد جواد فتحی؛ سید وحید ابولمعالی الحسینی

دوره 5، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 101-141

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.7402

چکیده
  یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده ­شود، موقعیت­هایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح می­گردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران می‎توانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادله­ی موجود ...  بیشتر