1. چالش های حقوقی – قضاییِ جرم افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی 1392

محمدرضا رهبرپور؛ حسین نور محمدی

دوره 6، شماره 22 ، بهار 1397، ، صفحه 205-232

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2018.13822.1242

چکیده
  با تصویب ق.م.ا 1392 به موجب ماده286، جرم افساد فی الأرض با مستندی عام، به عناوین مجرمانه اضافه گردیده عملاً مباحث نظری در خصوص تفکیک یا عدم تفکیک آن از محاربه پایان یافت. اگرچه بر مبانیِ رویکرد جدید، نقدهای فقهی جدّی و متعددی هست، اما در مقایسه با مصداق گراییِ سابق تلاشی درخور توجه تلقی میگردد. پذیرش افساد فی الأرض به عنوان جرم مستقلِ مستوجب ...  بیشتر