چالش‌‌های دادستان در اجرای دادرسی‌عادلانه و راهکارهای ان

رحمان پیوست؛ مهدی شیداییان؛ محمد صالحی

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، ، صفحه 71-104

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.52761.2126

چکیده
  در این مقاله تلاش کردیم با روش اسنادی و کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، با استفاده از اسناد و الزامات بین‌المللی، وضعیت کیفری مقام دادستان تبیین شود و خلأها و نقایص موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.یافته‌های پژوهش حاضر، حاکی از آن است با توجه به اصول دادرسی‌عادلانه نقش دادستان از اهمیت بسیاری برخوردار است، ...  بیشتر

مبانی فقهی و فلسفی گسترة خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

مهدی جلیلیان؛ احمد حاحی ده آبادی؛ محمدابراهیم شمس ناتری؛ مهدی شیداییان

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1401، ، صفحه 173-202

https://doi.org/10.22054/jclr.2021.46197.1983

چکیده
  پاسخ به مسئلة حدود «خودمالکیّتی» تکلیف مسائل دشواری همچون عملیّات جرّاحی زیبایی نامعقول را روشن خواهد کرد. از نظر فقهی در مورد اینکه انسان مالک اعضاء خود است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ رهیافت حاصل آن است که نظریّة حقوق اسلام بر خلاف برخی از تفکّرات غربی خویش مالکی را به طور مطلق نپذیرفته است. دیدگاه اخیر بر اساس مبانی قاعدة ...  بیشتر

مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی

عبدالملک وحیدی؛ مهدی شیداییان؛ سید محمود میرخلیلی

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، ، صفحه 31-61

https://doi.org/10.22054/jclr.2021.40376.1880

چکیده
  ناکامی پاسخ‌های صرفا دولتی در برابر پدیده‌های مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم،‌ بهره‌وری ...  بیشتر

پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه

مهدی شیداییان؛ سید جعفر اسحاقی؛ زهرا رجایی

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1397، ، صفحه 89-123

https://doi.org/10.22054/jclr.2019.24456.1481

چکیده
  حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته می‎شود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به‌طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این‎ رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش‌های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته می‌شود. به سبب ...  بیشتر