مبانی صلاحیّت و مکانیزم پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین‌‌المللی

بهزاد دراج

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 289-311

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.60223.2322

چکیده
  در 17 ژوئیه 1998 میلادی در کنفرانس رم، اساسنامة دیوان کیفری با امضاء 120 کشور به ‌عنوان یک معاهدة بین‌المللی حیات حقوقی یافت و در نتیجة آن مقرّر گردید تا پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند از اسناد مربوط به تصویب از سوی دولت‌ها، مفادّ اساسنامه  قابلیّت اجرایی یابد. در اساسنامة به مقرّراتی که برای تأسیس یک محکمة بین‌المللی لازم ...  بیشتر