کلیدواژه‌ها = مجنی علیه
تعداد مقالات: 2
1. تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران

دوره 6، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 73-114

10.22054/jclr.2018.19046.1355

حسن مرادی