نویسنده = حسن مرادی
تعداد مقالات: 4
2. تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران

دوره 6، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 73-114

10.22054/jclr.2018.19046.1355

حسن مرادی


4. عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 4، شماره 13، زمستان 1394، صفحه 43-70

10.22054/jclr.2015.2397

حسن مرادی؛ علی شهبازی