نویسنده = جمشید غلاملو
تعداد مقالات: 4
3. محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی

دوره 3، شماره 8، پاییز 1393، صفحه 63-86

محمد فرجیها؛ جمشید غلاملو